Denga

Simmons i in. (Wydanie 12 kwietnia) wspomnieć o odpowiednich alternatywach terapeutycznych w leczeniu hemodynamicznych i hematologicznych powikłań dengi. Jednak autorzy nie wspominają o leczeniu objawowym, co jest ważne u większości pacjentów z dengą. Niektóre badania sugerują, że leczenie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe podczas fazy gorączkowej może mieć wpływ na rokowanie. Konkretnie, w kohorcie prospektywnej stosowanie dipyronu wiązało się ze zwiększonym ryzykiem gorączki krwotocznej denga (względne ryzyko, 7,29, przedział ufności 95% [CI], 1,79 do 29,34; P = 0,002) .2
Ponadto łączna dawka g aspiryny lub więcej była prospektywnie związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia spontanicznego krwawienia u pacjentów z podejrzeniem dengi (względne ryzyko, 4,4; 95% CI, 2,14 do 9,05; P <0,001) .3 Niemniej jednak stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. diklofenaku i ibuprofenu) nie było związane z powikłaniami dengi.