Lokalne odnowienie dystrofiny za pomocą antysensownego oligonukleotydu PRO051 ad

W rezultacie w eksonie 51 powstaje kodon stop, który przedwcześnie przerywa syntezę dystrofiny. Specyficzne dla sekwencji wiązanie wewnętrznego antysensownego oligonukleotydu PRO051 z eksonem koliduje z prawidłowym włączeniem egzonu 51 podczas splicingu, tak że egzon jest faktycznie pomijany (panel B). Przywraca to otwartą ramkę odczytu transkryptu i umożliwia syntezę dystrofiny podobnej do tej u pacjentów z dystrofią mięśniową Beckera (BMD). Do 50% pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne a wykazuje dowody na istnienie rzadkich, dystrofinowo pozytywnych włókien (włókien rewersyjnych) spowodowanych spontanicznym, klonalnym, przywracającym ramkę pomijaniem odcinków eksonów. 13-16 To odkrycie skłoniło do zbadania potencjału do terapeutycznego przekształcenia dystrofii mięśni Duchenne a w jej najbliższy odpowiednik w ramce (tj. dystrofię mięśniową Beckera) przy użyciu technik antysensownych. Ze względu na ich zdolność do pominięcia egzonu w szczególności poprzez blokowanie jego włączenia podczas składania, 12 antysensownych oligonukleotydów może korygować ramkę odczytu transkryptów DMD, dając wewnętrznie skrócone dystrofiny, takie jak te związane z dystrofią mięśniową Beckera (Figura 1A i 1B). Chociaż w zasadzie taki proces jest specyficzny dla mutacji, pomijanie poszczególnych eksonów jest teoretycznie terapeutyczne w szeregu różnych mutacji. Tak więc rozsądny wybór 10 eksonów może ostatecznie poprawić ponad 85% mutacji u pacjentów z dystrofią mięśni Duchenne a.
Badane są dwa główne typy związków pod kątem indukowanego antysensownego przeskoku eksonu: cząsteczki rybozy zmodyfikowanej 2 -O-metylem z pełnowymiarowym szkieletem fosforotionianowym (2OMePS) i fosforoamidanowymi oligomerami morfolinowymi. Uzyskano przedkliniczne dowody koncepcji obu typów cząsteczek w hodowanych komórkach mięśniowych od serii pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne a z różnymi mutacjami 13,14,17-19, jak również w modelu myszy mdx i golden retriever model psa z dystrofią mięśniową (GRMD ).15,16,20 W myszy mdx, która przenosi mutację nonsensowną w eksonie 23, układowe dostarczanie związków antysensownych z pominięciem egzon-23 przywróciło do 50% ekspresję dystrofiny w różnych grupach mięśni. 15,16 Zabieg ten doprowadził do poprawy siły mięśni i zmniejszenia poziomu kinazy kreatynowej bez toksyczności tkankowej.15,16
Ten ostatni postęp przedkliniczny doprowadził do inicjatyw zmierzających do wstępnych badań klinicznych u pacjentów. Nasze wcześniejsze badania w hodowlach komórek od pacjentów wykazały, że wewnątrzsensowny antysensowny oligonukleotyd 2OMePS, PRO051, skutecznie indukował specyficzne pomijanie egzonów 51. Na podstawie częstości występowania mutacji u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne a w bazie danych Leiden 7 stwierdziliśmy, że PRO051 może skorygować ramkę odczytu u 16% wszystkich pacjentów z chorobą – innymi słowy, 25% delecji, w tym eksonu 50 (Figura 1), ekson 52, egzony 45 do 50, eksony 48 do 50 i egzony 49 do 50. Oczywiście, faktyczna korzyść terapeutyczna zależy od funkcjonalności uzyskanej zmodyfikowanej dystrofiny.
Nasze eksploracyjne, otwarte, jednoośrodkowe badanie obejmowało czterech pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne a, z których każdy otrzymał pojedyncze wstrzyknięcie PRO051 do mięśnia piszczelowego przedniego
[podobne: implanty kielce, zaproszenia na ślub allegro, konto junior allegro ]