Spironolakton na niewydolnosc serca z zachowana frakcja wyrzutowa

Leczenie zachowanej niewydolności serca z niewydolnością serca z zastosowaniem testu antagonisty aldosteronu (TOPCAT) opisali Pitt i in. (Wydanie 10 kwietnia) to najnowsze neutralne badanie farmakologiczne dotyczące niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych przełomowych badań na ten temat, do rekrutacji pacjentów zastosowano kryteria diagnostyczne American College of Cardiology i American Heart Association2 (tj. Kliniczna diagnoza niewydolności serca i frakcja wyrzutowa> 45%). Kryteria te różnią się od bardziej rygorystycznych kryteriów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które nakazują dodatkową identyfikację nieprawidłowości rozkurczu rozkurczowego lewej komory.3 Potencjalne znaczenie tej dysproporcji zostały przedstawione przez echokardiograficzne podetapy próbek otrzymanych z kohort zarówno TOPCAT4, jak i Candesartanu w niewydolności serca: Ocena redukcji w śmiertelności i zachowanej chorobowo próbie 5, która wykazała, że 34% i 33% odpowiednie próbki nie kwalifikowałyby się do rozpoznania niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową, a następnie włączeniem do badania, gdyby zastosowano kryteria Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Biorąc pod uwagę brak postępów w tej dziedzinie pomimo ponad dekady starań, czy nadszedł czas, aby międzynarodowa społeczność kardiologiczna zgodziła się z definicją niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową? Bez tego istnieją wątpliwości co do wyboru odpowiednich pacjentów do badań, a zatem dokładnej oceny skuteczności domniemanych terapii. Jonathan R. Dalzell, MB, Ch.B., MD Golden Jubilee National Hospital, Glasgow, Wielka Brytania jot. netto Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Pitt B, Pfeffer MA, Assmann SF, i in. Spironolakton na niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową. N Engl J Med 2014; 3 70: 1383-1392 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, i in. Aktualizacja z 2009 r. Włączona do wytycznych ACC / AHA 2005 w sprawie diagnostyki i leczenia niewydolności serca u dorosłych: raport amerykańskiej grupy zadaniowej American College of Cardiology / American Heart Association na temat wytycznych dotyczących praktyki: opracowany we współpracy z International Society for Heart i przeszczep płuc. Circulation 2009; 119: e391-e479 Crossref Web of Science Medline 3. Paulus WJ, Tschope C, Sanderson JE, i in. Jak zdiagnozować rozkurczową niewydolność serca: zgodna opinia na temat diagnozy niewydolności serca z prawidłową frakcją wyrzutową lewej komory przez niewydolność serca i stowarzyszenia echokardiograficzne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Eur Heart J 2007; 28: 2539-2550 Crossref Web of Science Medline 4. Shah AM, Shah SJ, Anand IS i in. Struktura i funkcja serca w niewydolności serca z zachowaną fr akcją wyrzutową: dane wyjściowe z badania echokardiograficznego dotyczącego leczenia niewydolności serca z zaburzeniami czynności serca z zastosowaniem badania antagonisty aldosteronu. Circ Heart Fail 2014; 7: 104-115 Crossref Web of Science 5. Persson H, Lonn E, Edner M i in. Zaburzenia czynności rozkurczowej w niewydolności serca z zachowaną funkcją skurczową: potrzeba obiektywnych dowodów: wyniki badania CHARM Echokardiograficzna substancja-CHARMES. J Am Coll Cardiol 2007; 49: 687-694 Crossref Web of Science Medline Test TOPCAT budzi dwie wątpliwości. Po pierwsze, nie wszyscy pacjenci, którzy zostali zapisani, spełnili kryteria rozpoznania niewydolności serca. Mieli co najmniej jeden znak i symptom niewydolności serca, ale nie wszyscy spełniali obiektywne kryteria rozkurczowej niewydolności serca, takie jak zaburzenia wskaźników czynności rozkurczowej. Badacze TOPCAT potwierdzili to w poprzednim artykule.1 Po drugie, ponieważ zwłóknienie mięśnia s ercowego jest najważniejszym czynnikiem determinującym dysfunkcję serca u pacjentów z niewydolnością serca, skuteczność inhibitorów aldosteronu w odniesieniu do wyników klinicznych u pacjentów z rozkurczową niewydolnością serca zależy od tego, czy rozwinęło się zwłóknienie mięśnia sercowego, a jeśli tak, w jakim stopniu zwłóknienie mięśnia sercowego po otrzymaniu inhibitorów aldosteronu. Odpowiednio, pomiar późnego wzmocnienia gadolinu powinien być stosowany do stratyfikacji pacjentów w zależności od stopnia zwłóknienia. Eksperymenty w szczurzych modelach kardiomiopatii przerostowej, reprezentujące typowy rozkurczowy schemat niewydolności serca, wykazały, że inhibitory aldosteronu zmniejszają i zapobiegają włóknieniu mięśnia sercowego i poprawiają funkcję rozkurczową po podaniu we wczesnym stadium choroby.2-4. Badanie prospektywne dotyczące skuteczności podawanego spironolaktonu wczesna rozkurczowa niewydolność serca byłaby bardz o interesująca. Georgios K Efthimiadis, MD Thomas Zegkos, MD Har [więcej w: nefrolog, lekarz sportowy, Gastrolog ]

[więcej w: taśma washi allegro, badanie podoskopowe, konto junior allegro ]