Wczesne rozpoznawanie raka wątrobowokomórkowego w oparciu o zmienione profile alfa-fetoproteiny ad

Spośród tych 76 pacjentów stwierdzono, że 33 (43 procent) miało raki wątrobowokomórkowe podczas średniego okresu obserwacji 35 miesięcy (zakres od 3 do 91); 24 mężczyzn i 9 kobiet to kobiety w wieku od 36 do 73 lat (średnia [. SD], 54 . 9). Testy na antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B i przeciwciało przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C (druga generacja) były pozytywne odpowiednio u 10 i 23 z tych 33 pacjentów. Rozpoznanie raka wątrobowokomórkowego opierało się na wynikach histologicznych w tkance uzyskanej w czasie zabiegu chirurgicznego lub biopsji guza prowadzonej przez ultrasonografię u 20 pacjentów oraz na charakterystycznych objawach ultrasonografii, tomografii komputerowej i angiografii u 13 pacjentów. Raki wątrobowokomórkowe rozwinęły się również podczas obserwacji u 23 z 285 pacjentów (8 procent), u których stężenie w surowicy krwi alfa-fetoproteiny w surowicy wynosiło mniej niż 30 ng na mililitr. W tym samym okresie było 32 pacjentów z marskością wątroby (26 mężczyzn i 6 kobiet), 28 do 81 lat (średnia, 50 . 14), którzy mieli stężenie alfa-fetoproteiny w surowicy 30 ng na mililitr lub więcej na linii podstawowej i którzy byli obserwowani przez co najmniej 24 miesiące, ale u których nie rozwinął się rak wątrobowokomórkowy. Testy na antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B i przeciwciało przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C były pozytywne odpowiednio u 13 i 18 pacjentów; oba testy były ujemne u pozostałego pacjenta. Pacjenci z marskością wątroby, u których rak wątrobowokomórkowy nie rozwinął się podczas obserwacji, służyli jako kontrole. Kolejnych 11 pacjentów miało wyjściowe stężenia alfa-fetoproteiny w surowicy podobne do stężeń kontrolnych i nie miało raka wątrobowokomórkowego, ale nie były szczegółowo badane podczas obserwacji.
Stężenie alfa-fetoproteiny w surowicy mierzono w dwóch powtórzeniach za pomocą testu radioimmunologicznego z zestawami otrzymanymi z Dainabot Radioisotope (Tokio, Japonia). Współczynnik zmienności testu wynosił mniej niż 7 procent, a wartości u zdrowych osobników były mniejsze niż 10 ng na mililitr. Próbki surowicy o wartości 30 ng na mililitr lub więcej przechowywano w -20 ° C do późniejszej analizy profili reaktywnych względem lektyny. Proporcje A-reaktywnej alfa-fetoproteiny L. culinaris (alfa-fetoproteiny L3) i erytroaglutynującej reaktywnej wobec fitohemaglutyniny alfa-fetoproteiny (alfa-fetoproteina P4 + P5) mierzono za pomocą elektroforezy powinowactwa do lektyny, sprzężonej z blottingiem powinowactwa przeciwciał z Zestawy różnicowania alfa-fetoproteiny L i P (Wako Pure Chemical Industries, Osaka, Japonia). Uważa się, że alfa-fetoproteina L3 zawiera łańcuchy cukrowe fukozylowane w rdzeniu połączonej asparaginy N-acetyloglukozaminy, natomiast struktura łańcucha cukrowego alfa-fetoproteiny P4 + P5 pozostaje do ustalenia21. W stosowanym teście, alfa-fetoproteina surowicy była rozdzielana przez elektroforezę powinowactwa do lektyny z 1% żelu agarozowego zawierającego albo 0,2 mg agulutyny A szczepu L. culinaris albo 0,26 mg erytroaglutynującej fitohemaglutyniny na mililitr roztworu.
Oddzielone w ten sposób pasma alfa-fetoproteiny przeniesiono na błonę nitrocelulozową wstępnie powleczoną oczyszczonymi przez powinowactwo przeciwciałami poliklonalnymi przeciw zwierzęciu alfa-fetoproteiny20. Błony przepłukano solą fizjologiczną buforowaną TRIS zawierającą 0,05% Tween 20 i potraktowano fragmentami F (ab ) 2 króliczych przeciwciał przeciw ludzkiemu pochodzącym od fagoproteiny przez 30 minut w 37 ° C
[więcej w: lekarstwo w zebie przed plombowaniem, maszyny stolarskie używane allegro, dyzury aptek malbork ]