Wiecej o wirusie zapalenia watroby typu B rtI233V Mutacja i opornosc na Adefowir

Geipela i in. (Wydanie 24 kwietnia) jest sprzeczne z poprzednimi danymi dotyczącymi oporności na adefowir u trzech pacjentów z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) z mutacją rtI233V.2.3 Chociaż nowe testy mogą być dokładniejsze, w naszym badaniu wykorzystaliśmy autologiczne, a zatem autentyczny system replikacji oparty na promotorze HBV, który dokładnie naśladuje naturalną sytuację w infekcjach, a nie heterologiczny system oparty na propagatorach cytomegalii (CMV) wykorzystywany przez Geipel i wsp., który prowadzi do replikacji spowodowanej ogromną nadekspresją wirusowych pregenomów i odwrotnością transkryptaza. Poza tym, że jest on sztuczny, ta nadekspresja powoduje silną stechiometryczną nierównowagę między wirusowym pregenomem a polimerazą w stosunku do adefowiru, prawdopodobnie osłabiając, a nawet uchylając wszelki efekt oporności. Porównanie obu systemów przypomina test awaryjny: może pracować z prędkością 30 km / h, ale nie z prędkością 300 km / h. Geipel omawia te bardzo ważne aspekty eksperymentalne w swojej rozprawie doktorskiej (geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2012/8596). Tak więc brak oporu był prawdopodobnie spowodowany różnymi systemami fenotypowania, a nie wrażliwością, jak sugerowano. Ponadto Geipel i in. zastosowali linię komórkową różniącą się od tej zastosowanej w naszym badaniu, co dodatkowo potwierdza hipotezę, że czynniki gospodarza, które są określone przez genetyczne tło linii komórkowych i kohort, współpracują z wirusowymi mutacjami polimerazy w pojawianiu się oporności. Ta hipoteza dostarcza wyjaśnienia rozbieżności między obserwacjami Curtisa i wsp.4 a poprzednimi danymi.2.3 Huesyin Sirma, MD, Ph.D. Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Hamburg, Niemcy Oliver Schildgen, Ph.D. Private Universität Witten / Herdecke, Kolonia, Niemcy -koeln.de Drs. Sirma i Schildgen zostały nazwane jako wynalazcy w oczekiwaniu na patenty wa riantów polimerazy HBV odpornych na niektóre nukleotydy, ale wrażliwych na inne i ich zastosowania. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 4 Referencje1. Geipel A, Glebe D, Will H, Gerlich WH. Mutacja rtI233V wirusa zapalenia wątroby typu B i oporność na adefowir. N Engl J Med 2014; 370: 1667-1668 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Schildgen O, Olotu C, Funk A, i in. Selekcja i przeciwdziałanie mutacji oporności na adefowir rtI233V podczas leczenia przeciwwirusowego. J Clin Microbiol 2010; 48: 631-634 Crossref Web of Science Medline 3. Schildgen O, Sirma H, Funk A, i in. Wariant wirusa zapalenia wątroby typu B z pierwotną opornością na adefowir. N Engl J Med 2006; 354: 1807-1812 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 4. Curtis M, Zhu Y, Borroto-Esoda K. Wirus zapalenia wątroby typu B zawierający mutację I233V w domenie odwrotnej transkryptazy polimerazy pozostaje wrażliwy na hamowani e przez adefowir. J Infect Dis 2007; 196: 1483-1486 Crossref Web of Science Medline Odpowiedź Autorzy odpowiadają: Nie zgadzamy się, że replikacja HBV była zbyt silna w naszym teście, ponieważ ilość wytworzonego wirusa była mniejsza o współczynnik 100 niż u większości pacjentów. Ponadto obie linie komórkowe dały równoważne wyniki w naszym badaniu i w innych badaniach. Jednakże wykorzystaliśmy w czasie rzeczywistym test na łańcuchową reakcję polimerazy do określenia wydzielanych poziomów HBV z wariantami polimerazy pochodzącymi od pacjenta, podczas gdy Schildgen i in. zastosował Southern blots wewnątrzkomórkowego DNA HBV ze sztucznym mutantem. Inni badacze1 nie mogli znaleźć oporności na adefowir w szczepach pochodzących od pacjentów za pomocą Southern blot. Oporność na adefowir została ostatnio zgłoszona ze sztucznym mutantem rtI233V przy użyciu Southern blot, podczas gdy wyniki były nieco niezgodne z wariantami pochodzącymi od pacje nta.2 Jesteśmy przekonani, że nasza metoda, która ma wykrywalny zakres hamowania ponad 99%, w porównaniu z zakresem mniejszym niż 80% w przypadku Southern blotting i 144 testami na szczep leku i wirusa, jest bardziej dokładny i lepiej koreluje z doświadczeniem klinicznym. Wirusowe monitorowanie podczas terapii wykrywa tylko wydzielany HBV i odniosło duży sukces. Przegląd dużych badań klinicznych1,3 i baz danych4 nie zidentyfikował rtI233V jako mutacji oporności. Modelowanie struktur sugeruje, że rtI233V nie ma wpływu na aktywność odwrotnej transkryptazy.5 Andreas Geipel, Ph.D. Dieter Glebe, Ph.D. Wolfram H. Gerlich, Ph.D. Justus-Liebig University, Giessen, Niemcy wolfram.h. med.uni-giessen.de Dr Gerlich zgłasza, że został nazwany jako monogamista patentu na mutacje oporności na HBV wymienione przez dr. Schildgen i Sirma. Dr Glebe zgłasza otrzymanie grantu badawczego od Gilead. Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym p ismem. 5 Referencje1 Curtis M, Zh [patrz też: lekarze, lekarz dermatologporadnia psychologiczna, leczenie kanałowe ]

[hasła pokrewne: poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, dyżur aptek malbork, akupunktura cena ]